Hà Nội truy tặng bằng khen đối với 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Nội truy tặng bằng khen đối với 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo TP Nội thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ