leftcenterrightdel

 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị báo chí năm 2023.

leftcenterrightdel
Nhà báo Nguyễn Bá Hiên, Trưởng đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Cần Thơ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Cà Mau xoay quanh các vấn đề tuyên truyền năm 2023. 

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin để báo chí phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan đến công chúng những vụ việc mà xã hội quan tâm. Nhất là hoạt động chăm lo đời sống người dân, những điểm sáng về công tác lãnh đạo, điều hành; kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hình ảnh, thương hiệu Cà Mau.

Bên cạnh đó, báo chí cũng kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập diễn ra trong đời sống xã hội, giúp các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, khắc phục, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau trao đổi với các cơ quan báo chí xoay quanh nhiệm vụ tuyên truyền năm 2023.

Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, tuyên truyền các nội dung trong chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm là chuyển đổi số, du lịch, cải cách hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các hoạt động của lực lượng vũ trang như: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…; đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong toàn tỉnh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng bộ tỉnh và toàn xã hội về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Tin, ảnh: THÚY AN