Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương chủ trì khai mạc. Hội nghị tập huấn có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chuyên viên các Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ các tỉnh, thành khu vực phía Nam và một số địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Tính đến nay, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X): “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tròn 15 năm đi vào cuộc sống. Việc Bộ Chính trị dành riêng một Nghị quyết rất quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho sự phát triển văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới đã thể hiện mạnh mẽ sự đổi mới tư duy, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn học, nghệ thuật - “lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế” của nền văn hóa nước nhà. Thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà trong 15 năm qua diễn ra rất sôi động, có nhiều kết quả và chuyển biến tích cực đáng trân trọng”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu, học viên tham dự Hội nghị tập huấn. 

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, những khó khăn, trở ngại đối với văn học, nghệ thuật đã từng bước được tháo gỡ. Hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, năng động, thiết thực và hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị tập huấn năm 2023, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã chọn chủ đề là: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”. 6 chuyên đề được báo cáo tại hội nghị: Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X): “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Khái quát về tình hình văn học hiện nay; Công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật hiện nay, thực trạng và yêu cầu phát triển; Đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới; Bàn về nhân vật trung tâm của văn học hiện nay; Công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa.

leftcenterrightdel
Hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị tập huấn. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh nghệ thuật của Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk. 

Hội nghị tập huấn trao đổi kinh nghiệm giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, một số vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, nâng cao năng lực xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị.

Hội nghị tập huấn diễn ra đến ngày 11-8.

Tin, ảnh: THƯ NGỌC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.