Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí chủ tịch hội đồng cho biết: Cơ quan hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ liên hệ, kết nối các thành viên, giúp hội đồng tổ chức thực hiện tốt các công việc trọng tâm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh kỳ họp thứ 2.

Đáng chú ý đó là ra mắt Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thành công hai hội nghị tập huấn về chủ đề “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” tại Hà Tĩnh và An Giang; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu trẻ” tại tỉnh Tuyên Quang; hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia về các hệ giá trị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội; tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” tại Hà Nam.

leftcenterrightdel
 PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ báo cáo nhiệm vụ công tác năm 2022, gợi ý công việc năm 2023 của hội đồng.

Thời gian còn lại trong năm 2022, Hội đồng sẽ tổ chức lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2021 vào ngày 29-12-2022 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) và sẽ được truyền hình trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Về việc xét hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã tổ chức thẩm định 33 đề cương của 33 tác giả và dự kiến sẽ lựa chọn tiến hành ký hợp đồng hỗ trợ đối với các tác giả trong tháng 12-2022.

Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ của hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2023 và nhất là các biện pháp thực hiện. Một số nhiệm vụ được nhất trí triển khai đó là: Tổ chức một hội thảo khoa học toàn quốc; tổ chức hai hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức, phối hợp với các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng triển khai một số cuộc khảo sát và tọa đàm; tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ các cây bút trẻ viết lý luận, phê bình; tổ chức xét và trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình; tổ chức xét duyệt, ký hợp đồng hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật triển khai trong năm 2023. Dự kiến tổ chức lễ trao tặng thưởng vào tháng 8-2023.

leftcenterrightdel
 Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu ý kiến thảo luận.

Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện website để cung cấp thông tin Hội đồng và đưa các bài viết tạp chí của Hội đồng lên mạng internet. Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự kiến tổ chức vào tháng 3-2023 chu đáo nhất.

Triển khai thực hiện từ một đến hai đề tài khoa học cấp Ban Đảng sau khi Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng phê duyệt và cấp kinh phí; tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Nhóm chuyên gia nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG