Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”

Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nắng Ba Đình”

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhạc sĩ Văn Cao

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhạc sĩ Văn Cao

Chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật "Điểm tựa hòa bình” tại Hà Tĩnh

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đặc sắc, ý nghĩa chương trình nghệ thuật “Thành phố tỏa sáng”

Đặc sắc, ý nghĩa chương trình nghệ thuật “Thành phố tỏa sáng”

Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

Chủ tịch Quốc hội dự Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”