Tổ chức chương trình nghệ thuật “Chúng tôi là chiến sĩ”

Tổ chức chương trình nghệ thuật “Chúng tôi là chiến sĩ”

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại”

Chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại”

Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Khát vọng - Cống hiến”

Lắng đọng Chương trình nghệ thuật “Khát vọng - Cống hiến”

Chương trình nghệ thuật “Những cánh hoa bay”

Chương trình nghệ thuật “Những cánh hoa bay”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Tết Độc lập-Bừng sáng khát vọng dân tộc"

Chương trình giao lưu - nghệ thuật

Chương trình giao lưu - nghệ thuật "Hồi sinh từ mảnh cầu vồng"

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt "Màu hoa đỏ”

Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”

Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ “Tên anh đã thành tên đất nước”

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Khát vọng hòa bình qua Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Khát vọng hòa bình qua Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”