Đại tướng Phan Văn Giang dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt

Đại tướng Phan Văn Giang dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Trường Sơn - Chân trần, chí thép"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”

Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật về người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân tổ chức chương trình nghệ thuật về người chiến sĩ Hải quân

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin”: Rạng rỡ 94 mùa xuân có Đảng

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin”: Rạng rỡ 94 mùa xuân có Đảng