Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

145 cán bộ Công an tốt nghiệp tập huấn văn hóa, nghệ thuật

145 cán bộ Công an tốt nghiệp tập huấn văn hóa, nghệ thuật

Hà Nội: Giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản

Hà Nội: Giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa từ tài nguyên di sản

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Khai thác lợi thế đặc thù, thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô "cất cánh"

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành công nghiệp văn hóa và nghệ thuật

Còn nhiều điểm nghẽn trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Còn nhiều điểm nghẽn trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Lan tỏa quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa

Lan tỏa quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa