Thay mặt lãnh đạo hội đồng, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã báo cáo về kết quả hoạt động hội đồng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả hoạt động của hội đồng từ đầu năm 2022 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022, trong đó quan trọng là chuẩn bị Hội thảo tổng kết 15 năm Nghị quyết 23-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” vào tháng 12-2022. Đồng thời công bố các dự thảo chương trình hoạt động của Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; dự kiến nhân sự các tiểu ban của hội đồng.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V.

Tại phần thảo luận, các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã phát biểu, đóng góp ý kiến về một số vấn đề như: Hội đồng cần quan tâm hơn đến đời sống văn học, nghệ thuật tư nhân, xã hội hóa để có những tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước sát với thực tế; liên thông các giải thưởng văn học, nghệ thuật, tăng cường uy tín và vị thế tặng thưởng của hội đồng; đi sâu vào từng chuyên ngành để có cái nhìn cụ thể; đưa ra các kế hoạch cụ thể, chi tiết hóa để hoạt động hội đồng đạt hiệu quả, thiết thực; bắt kịp xu thế công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Phát biểu kết luận kỳ họp, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Hội đồng khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có số thành viên lần đầu tham gia hội đồng đông nhất từ trước đến nay. Đây là cơ sở để tin tưởng sự đổi mới, đột phá trong phương thức làm việc, hiệu quả hoạt động của hội đồng. Trên cơ sở đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong công tác, Hội đồng khóa V sẽ hoàn thành xuất sắc theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG