leftcenterrightdel
 Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền biển, đảo.

Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản tại Đà Nẵng và 105 cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng 3 Hải quân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan sách trưng bày.

Chương trình phối hợp ký kết giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị và tuyên truyền về biển đảo nhằm nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, qua đó, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết hợp tác trên lĩnh vực: Biên soạn, xuất bản sách, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc của cán bộ, chiến sĩ trong Vùng 3 Hải quân, nhân dân cả nước; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu thực tế cho cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, tọa đàm…

leftcenterrightdel

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham quan sách trưng bày. 

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng tài khoản sử dụng 3 tủ sách điện tử, gồm tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Chi bộ và Tủ sách biển đảo để các cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và trong cuộc sống, góp phần tuyên truyền các ấn phẩm biển, đảo đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Tin, ảnh: KIM NGÂN