Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 765 của của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân.

leftcenterrightdel
 Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Theo đó, Đảng ủy Vùng 3 Hải quân bám sát nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân chủng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu hàng năm của Tư lệnh Quân chủng Hải quân và yêu cầu, nhiệm vụ của vùng, tình hình thực tiễn, Tư lệnh vùng ban hành chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, giao nhiệm vụ huấn luyện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn đơn vị điểm để quan tâm đầu thực hiện, phân công Đảng ủy viên, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo từng đơn vị...  

leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác huấn luyện. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu Đảng ủy Vùng 3 Hải quân tiếp tục quán triệt, xác định, vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu, nâng cao vai trò, năng lực, lãnh đạo của chỉ huy các cấp nhất là cán bộ chủ trì trong tổ chức triển khai thực hiện công tác huấn luyện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thực hiện các khâu đột phá, khắc phục triệt những khâu yếu, bệnh thành tích trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tham gia và tổ chức có hiệu quả các hội thi, hội thao; khai thác làm chủ VKTB mới, hiện đại, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 3 đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: HOÀNG DIỆU