Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Ban CHQS huyện Hòa Vang (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng): Nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão

Ban CHQS huyện Hòa Vang (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng): Nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão

Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 26.492 tấn

Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt 26.492 tấn

Hội nghị Quân chính Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị Quân chính Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2023

Thành phố Đà Nẵng: Khẳng định vị thế nơi đáng đến, đáng sống

Thành phố Đà Nẵng: Khẳng định vị thế nơi đáng đến, đáng sống