Tàu Hải quân Pháp thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu Hải quân Pháp thăm thành phố Đà Nẵng

Vùng Cảnh sát biển 2: Trao 30 suất quà tặng ngư dân thành phố Đà Nẵng

Vùng Cảnh sát biển 2: Trao 30 suất quà tặng ngư dân thành phố Đà Nẵng

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuyên truyền giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuyên truyền giao nộp ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thăm, chúc mừng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng: Quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Thành phố Đà Nẵng: Quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Ông Trần Phước Sơn được phân công phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Phước Sơn được phân công phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở thành phố Đà Nẵng

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở thành phố Đà Nẵng

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp 1.844 đảng viên mới trong năm 2023

Đảng bộ thành phố Đà Nẵng kết nạp 1.844 đảng viên mới trong năm 2023

Thành phố Đà Nẵng gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu

Thành phố Đà Nẵng gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu