Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 442 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-12

Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 442 ca mắc Covid-19 trong ngày 12-12

“Tiếp sức” cùng ngư dân thành phố Đà Nẵng

“Tiếp sức” cùng ngư dân thành phố Đà Nẵng

Điện lực Đà Nẵng cung cấp điện ổn định trong thời gian thành phố tạm dừng mọi hoạt động

Điện lực Đà Nẵng cung cấp điện ổn định trong thời gian thành phố tạm dừng mọi hoạt động