Hải đoàn 21 đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo nơi đơn vị đóng quân

Hải đoàn 21 đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo nơi đơn vị đóng quân

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Nghiên cứu tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc

Đoàn công tác số 13 năm 2024 khép lại hành trình “Vì biển đảo quê hương”

Đoàn công tác số 13 năm 2024 khép lại hành trình “Vì biển đảo quê hương”

Cảnh sát biển phát huy hiệu quả công tác thực thi pháp luật về biển, đảo

Cảnh sát biển phát huy hiệu quả công tác thực thi pháp luật về biển, đảo

Tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU

Tuyên truyền về biển, đảo và chống khai thác IUU

Nghĩa tình quân dân nơi biển đảo Tây Nam

Nghĩa tình quân dân nơi biển đảo Tây Nam