Vùng Cảnh sát biển 2 với chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”

Vùng Cảnh sát biển 2 với chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo

Tết hải đảo thắm tình quân dân trên vùng biển Tây Nam

Tết hải đảo thắm tình quân dân trên vùng biển Tây Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn Tây Nam Bộ

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn Tây Nam Bộ

Khai mạc triển lãm và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”

Khai mạc triển lãm và tuyên truyền biển đảo với chủ đề “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”

Em yêu biển, đảo quê hương - một cuộc thi nhiều ý nghĩa

Em yêu biển, đảo quê hương - một cuộc thi nhiều ý nghĩa

"Xuân biển đảo, Tết sẻ chia" ở Cần Giờ

"Xuân biển đảo, Tết sẻ chia" ở Cần Giờ

Lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam

Lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam