Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.

Không gian sách trưng bày 1.000 đầu sách in và các phương tiện phục vụ nhu cầu sử dụng sách nói, sách điện tử. Các ấn phẩm đều do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan không gian sách lý luận chính trị.

Các ấn phẩm trong tủ sách đều có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín và do các cơ quan nghiên cứu lý luận hàng đầu của Đảng chỉ đạo biên soạn, như: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… 

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Thông qua không gian sách, độc giả là các cán bộ, học viên, nhân viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội sẽ có cơ hội được tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, có được những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó tích cực học tập, nghiên cứu tham gia phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Không gian sách sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, học viên, nhân viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP Hà Nội.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG