Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi như: Phát động phong trào đọc sách; nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa đọc trong thời đại 4.0”; giới thiệu sách, hoạt động thư viện; tham quan các mô hình trưng bày sách, báo, ấn phẩm, tài liệu… Các hoạt động trên nhận được sự hưởng ứng đông đảo của độc giả, khơi dậy lòng yêu sách, phát huy ý thức tự học, tự đọc, thói quen, kỹ năng đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong toàn Ban Cơ yếu Chính phủ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện chuyên đề về “Văn hóa đọc trong thời đại 4.0” .

Đại tá, TS Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát động phong trào đọc sách và xây dựng “văn hóa đọc” trong Ban Cơ yếu Chính phủ, kêu gọi cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên hãy đọc sách, nên đọc sách, thực hiện đọc sách như một hành động thường nhật, một thói quen của đời sống tinh thần. Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng các tủ sách, phòng đọc, thư viện, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, nhân viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của đọc sách và văn hóa đọc, đẩy mạnh phong trào đọc sách trong các cơ quan, đơn vị, qua đó xây dựng người cán bộ, nhân viên cơ yếu có văn hóa, có kiến thức, có tâm hồn, có tình yêu quê hương đất nước, yêu cơ quan, đơn vị, cùng nhau xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

leftcenterrightdel
Sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã tham quan trưng bày sách.

Trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiếp nhận sách tặng từ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà sách Huy Hoàng; giới thiệu, ra mắt Thư viện Học viện Kỹ thuật mật mã, một trong những thư viện lớn, hiện đại vừa được hoàn thành trong Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tin, ảnh: VŨ DUY