Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo “hệ sinh thái” để phát triển công nghiệp văn hóa

Lan tỏa nét đẹp gia đình văn hóa Thủ đô

Lan tỏa nét đẹp gia đình văn hóa Thủ đô

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thủ đô La Habana

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Công viên Hồ Chí Minh là một trong những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa của thủ đô La Habana

Phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển Thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hóa trong phát triển Thủ đô

Thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa Thủ đô

Thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa Thủ đô

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn kinh tế Thủ đô

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô

Để công nghiệp văn hóa Thủ đô "cất cánh"

Tuổi trẻ Thủ đô thể hiện nét đẹp văn hóa tri ân

Tuổi trẻ Thủ đô thể hiện nét đẹp văn hóa tri ân

Động lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thủ đô

Động lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Thủ đô