Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình

Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đề cao tinh thần tự phê bình phê bình

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị kiểm điểm phê bình tự phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2023 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình phê bình của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2022