leftcenterrightdel

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 124 ngày 4-10-2023 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25 ngày 10-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; năm 2023, Thường vụ Quân ủy Trung ương gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với một số tập thể và cá nhân của các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, trong đó có tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý bộ đội; nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi tự sửa, kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân được gợi ý kiểm điểm, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể, nhất là những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy dân chủ, không né tránh những hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm điểm tiếp tục tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên, phải kiên trì, kiên quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Với tinh thần đó, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng phát huy dân chủ, phát biểu thẳng thắn, chân thành, xây dựng, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất nhiều chủ trương biện pháp để khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Đồng thời cần tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 với tinh thần quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.