Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Binh chủng; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy. 

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng và từng ủy viên Ban Thường vụ đã chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Quốc phòng về tổ chức sử dụng pháo binh theo phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng đã chỉ đạo tập trung khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm ở từng cấp. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Binh chủng không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, năm 2023, Thường vụ Quân ủy Trung ương gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với một số tập thể và cá nhân của các Đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương. Đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo Binh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung làm rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, quản lý bộ đội; nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội...

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo Binh qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được để phát huy. Phát huy dân chủ, không né tránh những hạn chế, khuyết điểm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể cũng như của từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và xác định những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lưu ý, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể để làm kết quả kiểm điểm cá nhân và kết quả kiểm điểm cá nhân để làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện kết quả kiểm điểm tập thể, nhất là những hạn chế đã được chỉ ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo Binh tập trung đánh giá, phân tích những kết quả nổi bật và những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Binh chủng năm 2023. Tiếp tục phát huy ưu điểm trong thời gian tới và nghiêm túc khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.