Kho K380 (Binh chủng Pháo binh) trao quà tặng học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”

Kho K380 (Binh chủng Pháo binh) trao quà tặng học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 96

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh dự Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 96

Binh chủng Pháo binh tiến hành “3 thực chất” trong công tác giáo dục chính trị

Binh chủng Pháo binh tiến hành “3 thực chất” trong công tác giáo dục chính trị

Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh