Theo đánh giá của đoàn giám sát, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, ban hành, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; lãnh đạo công tác cán bộ; lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ do Đảng ủy phân công.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch giám sát, lãnh đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; đề cao tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung giám sát.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của trên vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ sát với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.