Theo kế hoạch, nội dung giám sát đối với Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, ban hành, thực hiện Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ, công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ; việc quán triệt và thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ do Đảng ủy phân công.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định và kế hoạch giám sát; xác định đây là cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện cuộc giám sát đạt đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát và hướng dẫn đề cương báo cáo của đoàn giám sát, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ chủ động triển khai, phân công làm tốt công tác chuẩn bị, trọng tâm là chuẩn bị báo cáo của tập thể, cá nhân; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc, không né tránh hạn chế, khuyết điểm.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Đối với đoàn giám sát, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu trong quá trình giám sát căn cứ tình hình cụ thể, có thể điều chỉnh thời gian và phương pháp phù hợp thực tế, vừa bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch giám sát, vừa không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Ban Cơ yếu Chính phủ; mỗi thành viên trong đoàn cần nghiên cứu tài liệu tỉ mỉ, kỹ càng, ghi chép đầy đủ các nội dung kiểm tra, giám sát vào nhật ký hằng ngày, lấy đó làm cơ sở để báo cáo và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.