Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công, cá nhân phụ trách. Chấp hành đúng chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng và chế độ công tác; phát huy tốt dân chủ; đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân; việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng đều được Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, thống nhất quyết định theo thẩm quyền. Ban Thường vụ tham mưu cho Đảng ủy bổ sung Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chỉ đạo các cấp cụ thể hóa, ban hành quy chế đúng chức năng, nhiệm vụ, chức trách, chế độ, quyền hạn; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, khuyết điểm.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng vũ trang quân khu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao; chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch và hệ thống văn kiện đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống; chủ động phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trên cơ sở nhiệm vụ và mặt công tác được phân công phụ trách đã phát huy tốt trách nhiệm, xử lý công việc theo đúng thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cũng như từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt, sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Tin, ảnh: VĂN CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.