Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 / 23-9-2023): Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng vũ trang kháng chiến tại chỗ

Kỷ niệm 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 / 23-9-2023): Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trang kháng chiến tại chỗ

Bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang

Bổ sung chính sách nhà ở cho lực lượng trang

Mali: Giao tranh dữ dội giữa quân nổi dậy và lực lượng vũ trang

Mali: Giao tranh dữ dội giữa quân nổi dậy và lực lượng trang

Luật Nhà ở sửa đổi quy định thế nào về nhà ở cho lực lượng vũ trang?

Luật Nhà ở sửa đổi quy định thế nào về nhà ở cho lực lượng trang?

Hội thi

Hội thi "Dân vận khéo" của lực lượng trang TP Cần Thơ

Xây dựng ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Xây dựng ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng trang trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề nghị bổ sung trường hợp miễn tiền thuê đất với dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đề nghị bổ sung trường hợp miễn tiền thuê đất với dự án nhà ở cho lực lượng trang