Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng vũ trang Quân khu 5

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng trang Quân khu 5

Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ: Nhiều cách làm thiết thực xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Lực lượng trang thành phố Cần Thơ: Nhiều cách làm thiết thực xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tết quân dân - đặc sản Xuân yêu thương của lực lượng vũ trang Quân khu 9

Tết quân dân - đặc sản Xuân yêu thương của lực lượng trang Quân khu 9

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đồng bào, lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn

Quân khu 5: Thăm, tặng quà đồng bào, lực lượng trang huyện đảo Lý Sơn

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại tỉnh Bình Định

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ lực lượng trang tại tỉnh Bình Định

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chúc mừng Lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chúc mừng Lực lượng trang tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Lực lượng trang Quân khu 5 hoàn thành toàn diện các mặt công tác