Tiếp nối truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện

Tiếp nối truyền thống, xây dựng LLVT tỉnh Hải Dương vững mạnh toàn diện

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương bàn giao Nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương bàn giao Nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân tại các địa phương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân tại các địa phương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác tuyển quân năm 2022 tại thành phố Hải Dương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác tuyển quân năm 2022 tại thành phố Hải Dương

Covid hôm nay sáng 4-1: Hải Phòng lọt top 3 tỉnh có F0 cao cả nước; Hải Dương xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên

Covid hôm nay sáng 4-1: Hải Phòng lọt top 3 tỉnh có F0 cao cả nước; Hải Dương xuất hiện ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương