Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Hoàn thành cách ly cho 156 công dân trở về từ Mỹ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Hoàn thành cách ly cho 156 công dân trở về từ Mỹ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021

Tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội từ ngày 1-4

Tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội từ ngày 1-4

Tỉnh Hải Dương giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, bảo đảm đúng quy định phòng dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, bảo đảm đúng quy định phòng dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên nhập ngũ

Tỉnh Hải Dương xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên nhập ngũ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Tỉnh Hải Dương chuyển sang phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới từ ngày 3-3

Tỉnh Hải Dương chuyển sang phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới từ ngày 3-3