57 công dân hoàn thành cách ly tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

57 công dân hoàn thành cách ly tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly

LLVT tỉnh Hải Dương tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

LLVT tỉnh Hải Dương tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

LLVT tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly

LLVT tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly

Niềm tin từ khu cách ly tại Trung đoàn 125, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Niềm tin từ khu cách ly tại Trung đoàn 125, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương

Từ 0 giờ ngày 16-2, áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương

Từ 0 giờ ngày 16-2, áp dụng cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nền nếp, chất lượng tốt

Tỉnh Hải Dương triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nền nếp, chất lượng tốt