leftcenterrightdel
Quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 18-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quy định: “Được bồi dưỡng mức 3.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ; mức 5.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 2 đến 5 hài cốt liệt sĩ; mức 10.000.000 đồng đối với thông tin chính xác, tìm kiếm, quy tập được mộ tập thể có từ 6 hài cốt liệt sĩ trở lên”.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, nghiên cứu về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, tổng hợp và phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương để trả lời cử tri.

 Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.