Ngày 11-9-2023, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

- Nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lạng Sơn là nhu cầu thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới thuộc địa bàn tỉnh; phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên các địa bàn thuộc khu vực biên giới đất liền.

- Hệ thống đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương đưa vào khai thác sử dụng được 122km đường dọc biên (trên tổng số 231,7km đạt 52,65%). Đối với đường lên mốc, đã hoàn thành được 27,7km với nguồn vốn xã hội hóa.

- Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 1 tổ chức triển khai thực hiện dự án thuộc giai đoạn 2021-2025 với chiều dài xây dựng 40,8 km (40km đường dọc biên và 0,8km đường ngang), dự án đã được bố trí đủ vốn để hoàn thành trong kỳ trung hạn 2021-2025. Tuy nhiên, đến nay còn vướng mắc do thủ tục chuyển đổi đất, rừng nên chưa triển khai thực hiện. Để đẩy nhanh tiến độ thi công đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã giao Quân khu 1 khảo sát chuẩn bị đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với chiều dài đường dọc biên khoảng 125km, đường ngang khoảng 12km. Thời gian tới, sau khi được Quốc hội và Chính phủ bố trí vốn để đầu tư xây dựng, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Quân khu 1 phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri.

Bộ Quốc phòng

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.