Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh: Quy định cụ thể thời gian lập, hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh: Quy định cụ thể thời gian lập, hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Viện Lịch sử Quân sự: Hỗ trợ xây dựng Phòng Hội đồng Trường THCS xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường”

​

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường” ​

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 về công tác kỹ thuật

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 về công tác kỹ thuật