Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ thi công đường tuần tra biên giới

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị bố trí ngân sách đẩy nhanh tiến độ thi công đường tuần tra biên giới

Quân khu 1: Kiểm tra toàn diện công tác hậu cần tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

Quân khu 1: Kiểm tra toàn diện công tác hậu cần tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, thăm, tặng quà gia đình chính sách

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Tiếp tục nghiên cứu Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Tiếp tục nghiên cứu Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn