leftcenterrightdel

Phòng vách riêng được trang bị cho Hệ thống. 

Sau khi hệ thống nâng cấp được đưa vào hoạt động và vận hành, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động của lực lượng Cảnh sát 113; phục vụ tốt công tác thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận những thông tin liên quan đến an ninh trật tự và yêu cầu chính đáng của nhân dân, kịp thời xử lý nhanh tin ban đầu theo quy định.

leftcenterrightdel

Cán bộ trực Tổng đài thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận tin báo. 

Hệ thống tiếp nhận thông tin và giám sát cuộc gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 được tách biệt trong không gian riêng, môi trường được đảm bảo cho các thiết bị được hoạt động tốt, ổn định 24/24 giờ. Công tác trực tổng đài của cán bộ, chiến sĩ không còn bị ảnh hưởng tiếng ồn từ các thiết bị của hệ thống như trước đây.

leftcenterrightdel
Cán bộ sử dụng hệ thống phục vụ công tác báo cáo thống kê. 

Trước đây, cán bộ phụ trách thống kê báo cáo dữ liệu bằng phương án thủ công, thì hiện tại nhờ có Hệ thống mà công tác quản lý dữ liệu, thống kê báo cáo hiệu quả nhanh chóng chính xác. Các trường dữ liệu thông tin của Hệ thống được chuẩn hóa tiến tới kết nối Hệ thống với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư phục vụ công tác bổ sung làm giàu dữ liệu, định danh số điện thoại gọi đến... Phân hệ báo cáo của Hệ thống được cập nhật theo quy định của Bộ Công an. Đặc biệt, hệ thống cung cấp phân hệ quản lý bản đồ các địa điểm có lắp đặt thiết bị nút bấm khẩn cấp như ngân hàng, tiệm vàng, bệnh viện…, đảm bảo tốt công tác quản lý, chỉ đạo khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

leftcenterrightdel
Phần mềm quản lý danh sách các địa điểm trên nền bản đồ. 
leftcenterrightdel
Hệ thống cung cấp thông tin trực quan giúp cán bộ trực tổng đài đưa ra phương án phối hợp xử lý nhanh chóng hiệu quả chính xác. 

Hệ thống tích hợp lời thoại thông báo của lực lượng Cảnh sát 113 khi có cuộc gọi đến đầu số 113 giúp công tác tuyên truyền đến nhân dân được hiệu quả hơn. Hiện nay, trên nền tảng Hệ thống tiếp nhận thông tin và giám sát cuộc gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 được triển khai trên toàn quốc, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chỉ đạo hệ lực lượng duy trì và phát huy hiệu quả chất lượng công tác theo chủ trương chuyển đổi số và chuyển đổi trạng thái của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến tới nâng cấp mở rộng Hệ thống: Triển khai hệ thống tổng đài tới các huyện, thị trực thuộc; tích hợp thêm phân hệ quản lý địa bàn nhằm làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bản đồ định vị GPS các phương tiện đang thực hiện tuần tra kiểm soát, giúp công tác chỉ huy nhanh chóng hiệu quả.

Theo C06 - Bộ Công an