Bộ Quốc phòng đứng thứ 2/21 bộ, ngành về thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Bộ Quốc phòng đứng thứ 2/21 bộ, ngành về thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp

Danh sách 15 thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

Danh sách 15 thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm

Bộ Quốc phòng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cùng nhau tiếp tục hành trình “hiến máu cứu người”

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cùng nhau tiếp tục hành trình “hiến máu cứu người”

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Triển khai trên toàn quốc hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

Triển khai trên toàn quốc hai nhóm thủ tục hành chính liên thông

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Cục Quân lực về công tác cải cách thủ tục hành chính

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Cục Quân lực về công tác cải cách thủ tục hành chính

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Tổng cục Hậu cần về cải cách thủ tục hành chính

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm việc với Tổng cục Hậu cần về cải cách thủ tục hành chính