Tàu Thường Nga-6 hạ cánh xuống phần tối mặt trăng

Tàu Thường Nga-6 hạ cánh xuống phần tối mặt trăng

Tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ đã đáp xuống mặt trăng

Tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ đã đáp xuống mặt trăng

Tàu thám hiểm vũ trụ của Nhật Bản hạ cánh xuống mặt trăng

Tàu thám hiểm vũ trụ của Nhật Bản hạ cánh xuống mặt trăng

Biên phòng Sóc Trăng triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác Biên phòng năm 2023

Biên phòng Sóc Trăng triển khai toàn diện đồng bộ các mặt công tác Biên phòng năm 2023

ASIAD 19: Dưới mặt nước ba bóng trăng soi

ASIAD 19: Dưới mặt nước ba bóng trăng soi

Phát hiện dấu vết sự sống trên mặt trăng Europa của sao mộc

Phát hiện dấu vết sự sống trên mặt trăng Europa của sao mộc