Báo cáo tiến độ triển khai và chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029; tuyên truyền vị trí, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính sách dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân; tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội…

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị văn kiện Đại hội đảm bảo tính thiết thực, phù hợp hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên, bám sát nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ và đúng quy trình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao tỉnh Sóc Trăng có sự quyết tâm thực hiện đảm bảo tiến độ trong công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng và triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội; đồng thời, thực hiện từng nội dung, phần việc chuẩn bị Đại hội theo đúng khung thời gian kế hoạch cụ thể. Công tác tập huấn về chuẩn bị và tổ chức Đại hội được các cấp tổ chức thực hiện tốt.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, Sóc Trăng cần tiếp tục quan tâm việc lấy ý kiến rộng rãi cho văn kiện Đại hội, trong đó tập trung làm sâu sắc thêm nội dung “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, cần tiếp tục đôn đốc chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, bố trí kinh phí đảm bảo việc tổ chức Đại hội đạt chất lượng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chuẩn bị Đại hội các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, quan tâm chỉ đạo, nắm bắt kịp thời để Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Đại hội các cấp thành công, đúng tiến độ, kế hoạch và đạt chất lượng cao nhất...

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.