Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến