Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 của Nhà xuất bản.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trong đó, về công tác biên tập, xuất bản, Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là biên tập, xuất bản các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Trọng Lâm báo cáo tại buổi làm việc.

Nhà xuất bản tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương lựa chọn, dịch và xuất bản 15 đầu sách lý luận, chính trị để tặng nước bạn Lào. Nhà xuất bản đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009-2023), tham mưu, đề xuất Ban Bí thư cho chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp năm mới Giáp Thìn - 2024; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, sự lao động nghiêm túc, trí tuệ của Ban Giám đốc, các ban, đơn vị của Nhà xuất bản đã cùng các cơ quan có liên quan xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng đồng chí Đỗ Văn Chiến. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ đồng tình và nhất trí cao nhiệm vụ của Nhà xuất bản thời gian tới và bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, có trình độ năng lực tư duy, tâm huyết, Nhà xuất bản sẽ bám sát nhiệm vụ được giao và bám sát Chỉ thị số 44, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị để tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng Nhà xuất bản đi đầu dẫn dắt hoạt động chuyên môn của các Nhà xuất bản trong lĩnh vực xuất bản trên cả nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong năm 2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn, sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản thực hiện một số nội dung: Tổ chức tuyên truyền lan tỏa giá trị cốt lõi của cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, phối hợp để chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.