Các đồng chí: Thượng tướng, PGS,TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp với các nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước; nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm; biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp xây dựng và phát triển các đơn vị tuyên truyền, xuất bản trong Công an nhân dân; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, xuất bản…

leftcenterrightdel
 PGS, TS Vũ Trọng Lâm phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hôm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, Hội nghị này cũng thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả phối hợp với Bộ Công an trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho rằng: Đây là sự kiện quan trọng, là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, tạo tiếng nói chung để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ, công chức, công nhân viên hai cơ quan trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.