Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ trì buổi Lễ.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến điểm cầu tại các nước có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu trong Quân đội có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

leftcenterrightdel

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi lễ.

 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

 

leftcenterrightdel
  Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu giới thiệu nội dung, giá trị của cuốn sách, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở tại 63 tỉnh, thành phố của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuốn sách gồm ba phần, phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó MTTQ Việt Nam giữ vai trò nòng cốt chính trị, hạt nhân đoàn kết, cùng các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xuyên suốt các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư đối với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước; là các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm và làm việc tại cơ sở; với tình cảm trân quý; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan gian trưng bày cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 

leftcenterrightdel
 Đại biểu các đồng bào dân tộc thiểu số về tham dự Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Trao đổi về ý nghĩa, giá trị nội dung cuốn sách, các đại biểu đều có chung nhận định: Cuốn sách là tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của Nhà xuất bản.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.