Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam: Hội tụ và lan tỏa

​

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam: Hội tụ và lan tỏa ​

7 quốc gia tham dự Liên hoan Phim tài liệu Việt Nam - châu Âu

7 quốc gia tham dự Liên hoan Phim tài liệu Việt Nam - châu Âu

11 quốc gia tham gia Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam

11 quốc gia tham gia Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam

Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 12 tại Việt Nam

Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 12 tại Việt Nam

Tôn vinh áo dài trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Tôn vinh áo dài trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22