Phương án của hãng kiến trúc Skidmore, Owings & Merrill (Hoa Kỳ) chinh phục Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Tháp tài chính 108 tầng

Phương án của hãng kiến trúc Skidmore, Owings & Merrill (Hoa Kỳ) chinh phục Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Tháp tài chính 108 tầng

Kiến trúc cảnh quan làng nghề Bát Tràng

Kiến trúc cảnh quan làng nghề Bát Tràng

Nhìn thẳng - Nói thật: Kệch cỡm những công trình kiến trúc lai căng

Nhìn thẳng - Nói thật: Kệch cỡm những công trình kiến trúc lai căng

Sôi nổi Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV

Sôi nổi Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Điểm nhấn và tính liên hoàn tạo bản sắc đô thị sông nước

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Điểm nhấn và tính liên hoàn tạo bản sắc đô thị sông nước

Giải thưởng Pritzker 2024 vinh danh kiến trúc sư Nhật Bản Riken Yamamoto

Giải thưởng Pritzker 2024 vinh danh kiến trúc sư Nhật Bản Riken Yamamoto

Kiến trúc cảnh quan Hà Nội - dấu ấn và tầm nhìn tương lai

Kiến trúc cảnh quan Hà Nội - dấu ấn và tầm nhìn tương lai