Khởi tố và tạm giam đối tượng hối lộ cảnh sát giao thông

Khởi tố và tạm giam đối tượng hối lộ cảnh sát giao thông