Báo cáo tổng kết của Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự nêu rõ: Đảng ủy, chỉ huy Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự.

Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự với chức năng là nghiên cứu phát triển, ứng dụng những kiến thức khoa học xã hội và nhân văn vào lĩnh vực quân sự, phục vụ cho lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị. Cung cấp các dự báo và cơ sở khoa học cho việc hoạch định chủ trương phương hướng nội dung biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan của Viện có cơ cấu cân đối so với tổ chức biên chế; chất lượng mọi mặt của sĩ quan ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về tổ chức xây dựng lực lượng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; công tác chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương gia đình sĩ quan được triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Hằng tháng, quý, năm, Đảng ủy Viện đã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, coi trọng việc triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, giáo dục thực hiện Luật Sĩ quan. Kịp thời phát hiện, đề xuất, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; công tác cán bộ được lãnh đạo, chị đạo chắt chẽ đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định, nhất là khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ…bảo đảm đúng quy định của Quân uỷ Trung ương và của Thường vụ Đảng ủy Học viện.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh làm rõ những kết quả nổi bật, các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như: Trần quân hàm; thời gian và đối tượng kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ; chính sách tiền lương hiện hành đối với sĩ quan còn thấp, chưa thu hút được nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao vào phục vụ trong Quân đội; chính sách nhà ở hiện nay được thực hiện đúng như Luật định. Từ đó, chưa thực sự thu hút, động viên sĩ quan yên tâm công tác, cống hiến xây dựng đơn vị; các sĩ quan đang đảm nhiệm chức vụ trợ lý làm công tác tham mưu nhưng không có hệ số chức vụ, trần quân hàm thấp…

Các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị tập trung vào các vấn đề: Nhanh chóng đề nghị triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan theo tinh thần Nghị quyết 27 nhằm nâng cao chất lượng đời sống của sĩ quan. Nghiên cứu ban hành các văn bản, hướng dẫn quy định về trần quân hàm, quy định chức danh tương đương; quy định hệ số chức vụ cụ thể từng đối tượng sĩ quan, phù hợp với từng đơn vị cụ thể. Quy định lại đối tượng, cách thức, điều kiện tham gia các dự án nhà ở của Bộ Quốc phòng, dự án nhà ở xã hội đối với sĩ quan đang phục vụ tại ngũ; chính sách hỗ trợ việc làm đối với thân nhân (vợ, con) sĩ quan…

Tin, ảnh: TRỊNH XUÂN NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.