Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, trong năm học 2022 - 2023 Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tiếp nhận và triển khai thực hiện hoàn thành 136 nhiệm vụ chuyên môn do Thủ trưởng cấp trên giao; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học, chất lượng đấu tranh tư tưởng, lý luận và mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu”.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, nhiều cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Thủ trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự trao thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong năm học 2022 - 2023. 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đại tá Hoàng Văn Phai, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự yêu cầu các đồng chí cán bộ, nhân viên của Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được phân công quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện, thường xuyên nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRỊNH XUÂN NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.