Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc bố trí, sắp xếp sĩ quan đúng các chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương đã điều động, bổ nhiệm 2.952 đồng chí cán bộ. Việc thực hiện phong, thăng quân hàm sĩ quan được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của trên, đến nay đã đề nghị trên xét, thăng quân hàm và nâng lương sĩ quan cho 3.300 lượt đồng chí; 100% sĩ quan, thân nhân sĩ quan được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Hằng năm, số lượng, cơ cấu sắp xếp, bổ nhiệm sĩ quan dự bị đạt 91,9%, số lượng chuyên nghiệp quân sự 52,28%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự 39,66%, số lượng đảng viên 48,79%. Xét và đề nghị 1.953 lượt sĩ quan dự bị đi đào tạo, bổ túc, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mở 17 lớp đào tạo sĩ quan dự bị, quân số 1.120 đồng chí từ nguồn ngân sách địa phương.

leftcenterrightdel
 Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá bảo đảm khi nghỉ hưu được hưởng mức lương hưu với tỷ lệ 75%; bảo đảm sĩ quan được hưởng phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ nhằm góp phần động viên cán bộ yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền phổ biến về thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các nghị quyết, văn bản quy định về xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật để mỗi cán bộ, sĩ quan không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới....

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng 8 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.