leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nam Định đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt các nội dung quy định của Luật Sĩ quan và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành Luật với nội dung, hình thức phù hợp, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Trong đó, đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc bố trí, sắp xếp sĩ quan đúng các chức vụ cơ bản và chức vụ, chức danh tương đương đã điều động 1.579 lượt, bổ nhiệm 1.297 lượt cán bộ đúng chức danh biên chế, 100% sĩ quan, thân nhân sĩ quan được cấp thẻ BHYT. Tham mưu cho UBND tỉnh mở 12 lớp đào tạo sĩ quan dự bị, quân số 570 đồng chí từ nguồn ngân sách địa phương. Thực hiện tốt việc đăng ký, phúc tra đối với quân nhân dự bị, hiện nay đã đề nghị sắp xếp sĩ quan dự bị, đạt tỷ lệ 82,4%.

leftcenterrightdel
 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Quân ủy Trung ương nghiên cứu quy định tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan hoặc có chế độ ưu đãi đặc thù để sĩ quan khi nghỉ hưu được hưởng mức lương hưu với tỷ lệ 75%; mở rộng tiêu chí đào tạo cán bộ cấp trung, sư đoàn, để các đồng chí cán bộ là trợ lý cấp phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh được đi đào tạo để tạo nguồn cán bộ cho Ban CHQS các huyện, thành phố đồng thời quan tâm hơn nữa tới chế độ nhà ở công vụ, nhà ở xã hội góp phần động viên cán bộ yên tâm công tác và bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho đội ngũ sĩ quan.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: ĐỨC TRUNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.