leftcenterrightdel
Đại biểu dự hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Theo đó, từ năm 1999 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 320 đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách đối với sĩ quan. Các cấp ủy, chi bộ đã cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo thực hiện Luật Sĩ quan chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm tổ chức rà soát, xét, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương đúng quy trình, đối tượng; xét duyệt, đề nghị thăng quân hàm trước thời hạn bảo đảm theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn, không bỏ sót đối tượng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Sư đoàn 320 cũng đã thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chính sách đối với sĩ quan, chính sách hậu phương Quân đội theo đúng đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, điều kiện của đơn vị. Bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, công bằng. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Sư đoàn 320 trao giấy khen tặng các cá nhân. 

Các ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Sĩ quan như: Các quy định chế độ, chính sách, nhất là chính sách về nhà ở đối với sĩ quan, chính sách tiền lương chưa theo kịp sự phát triển của xã hội và yêu cầu xây dựng Quân đội; đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế, nhiều vị trí là sĩ quan kiêm nhiệm; việc thực hiện trần quân hàm và nâng lương sĩ quan có điểm chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế ở đơn vị.

Tại hội nghị, Sư đoàn 320 đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.