Bộ CHQS tỉnh Sơn La khai giảng lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội và huấn luyện chuyển loại hỏa khí đi cùng năm 2024

Bộ CHQS tỉnh Sơn La khai giảng lớp bổ túc quan dự bị cấp đại đội và huấn luyện chuyển loại hỏa khí đi cùng năm 2024

Nâng cao chất lượng tuyển chọn đối tượng đào tạo sĩ quan dự bị

Nâng cao chất lượng tuyển chọn đối tượng đào tạo quan dự bị

Chàng sĩ quan dự bị đam mê hiến máu, hết mình với công tác đoàn

Chàng quan dự bị đam mê hiến máu, hết mình với công tác đoàn

Chủ động tạo nguồn đào tạo sĩ quan dự bị từ sớm

Chủ động tạo nguồn đào tạo quan dự bị từ sớm