leftcenterrightdel

Thượng tá Sa Minh Nghĩa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát biểu khai giảng lớp bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội và huấn luyện chuyển loại hỏa khí đi cùng năm 2024.

Tham gia huấn luyện có 60 đồng chí (trong đó có 20 đồng chí bổ túc cán bộ đại đội và 40 đồng chí chuyển loại hỏa khí đi cùng) thuộc lực lượng dự bị động viên của 12 huyện, thành phố. Trong thời gian 30 ngày học tập, các đồng chí được nghiên cứu tất cả các nội dung về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; quân sự chung; chuyên ngành; quân sự, quốc phòng địa phương; công tác hậu cần-kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Các học viên dự khai giảng lớp huấn luyện. 

Thông qua lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ chỉ huy, quản lý cấp đại đội đơn vị dự bị động viên và một số cán bộ trung đội trưởng được tuyển chọn làm nguồn bổ nhiệm cán bộ đại đội; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc kiến thức cơ bản về tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng cấp đại đội dự bị động viên; huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ về chỉ huy hỏa lực Cối 82 và súng máy phòng không 12,7mm trong đơn vị dự bị động viên, trên cơ sở đó giúp cho việc sắp xếp sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đúng với chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THỊNH ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.