Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Tỉnh Quảng Ninh hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Xây dựng, quảng bá thương hiệu văn hóa, du lịch Ninh Bình

Xây dựng, quảng bá thương hiệu văn hóa, du lịch Ninh Bình

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 395 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Sư đoàn 395 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh

"Vũ điệu chim trời" ở Quảng Ninh

Xây dựng LLVT tỉnh Quảng Ninh vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng LLVT tỉnh Quảng Ninh vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới