Quảng Ninh là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh, là địa bàn “phên giậu” vùng Đông bắc Tổ quốc với cả biên giới trên bộ và trên biển; luôn chịu sự tác động trực tiếp từ những biến động của tình hình thế giới, khu vực; những khó khăn, phức tạp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Nhận thức rõ những khó khăn tác động, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xem đây là vấn đề cốt lõi cơ bản, nhân tố quyết định bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại thao trường. Ảnh: VĂN ĐẢM 

Xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò, ý nghĩa quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung đổi mới, có những giải pháp cụ thể nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, chuyên đề. Hoàn thiện hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, nhất là quy chế lãnh đạo công tác trọng yếu, như: Quy chế công tác cán bộ, quy chế xây dựng lực lượng, quy chế công tác tài chính... từ Đảng ủy Quân sự tỉnh đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Căn cứ kết quả thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng các thành phần, thế trận trong khu vực phòng thủ của các Đảng ủy Quân sự huyện, thị xã, thành phố, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ động trao đổi, làm việc với Thường trực cấp ủy các địa phương để chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thống nhất các chủ trương, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã coi trọng đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và quy định của Điều lệ Đảng... Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng các cấp, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm kỷ luật, các biểu hiện thiếu cố gắng, giảm sút trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Quán triệt quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đúng cơ cấu, chất lượng ngày càng cao. Bên cạnh việc cử cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường quân đội, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ để đào tạo, bồi dưỡng những nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn mới...   

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong lãnh đạo, chỉ huy và trong mọi hoạt động của đơn vị; phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự sinh hoạt ở các đơn vị cơ sở, đối thoại dân chủ hằng quý, lắng nghe, phát hiện, giải quyết những vướng mắc nảy sinh. Thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, với những cách làm sáng tạo, thiết thực. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng ngày càng thực chất hơn với những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Chú trọng khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xây dựng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ Bộ CHQS tỉnh đến các cơ quan, đơn vị; lực lượng 47 của các đơn vị kiêm nhiệm với quân số hơn 300 đồng chí-là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân... 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực lãnh đạo đổi mới, chăm lo xây dựng, phát huy tốt vai trò của hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong tham gia vào các hoạt động của đơn vị. Do đó, các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các mô hình hoạt động của hội phụ nữ... đã tạo ra các sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Điều đó được minh chứng khi thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, khó khăn, gian khổ như phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, LLVT tỉnh đã xung kích trên tuyến đầu, đảm nhận những công việc khó khăn nhất để cùng cấp ủy, chính quyền chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhiều đồng chí không quản hiểm nguy, tình nguyện viết đơn xung phong tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam.

Để tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục tập trung giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao nhận thức, xác định rõ nhiệm vụ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Chủ động đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch; chăm lo xây dựng LLVT tỉnh luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong 75 năm qua, LLVT tỉnh Quảng Ninh vinh dự 2 lần đ­­ược Đảng, Nhà n­ước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tháng 12-1979 và tháng 7-2015; Huân chương Hồ Chí Minh tháng 12-1984; 3 Huân chương Quân công (hạng Nhì, Ba); 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, Ba); 2 Huân chương Lao động (hạng Nhất, Ba); 3 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba). Năm 2022, LLVT tỉnh Quảng Ninh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất.

 

Đại tá NGUYỄN QUANG HIẾN - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh