leftcenterrightdel

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX.

Quảng Ninh là địa phương có thể thao thành tích cao phát triển, lớn mạnh, có nhiều đột phá; phong trào TDTT cho mọi người phát triển rộng khắp với tỷ lệ dân số tập luyện thường xuyên tăng từ 29% năm 2015 lên gần 40% năm 2020.

Lễ khai mạc có sự tham gia của gần 5.000 người, gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức của lễ khai mạc; đồng diễn nghệ thuật TDTT. Riêng đồng diễn TDTT gồm 3 chương: Quảng Ninh-Vùng đất trầm tích văn hóa; TDTT Quảng Ninh vững bước trên chặng đường mới; khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tin, ảnh: HÀ PHONG