Từ những ngày đầu thành lập đến nay, quá trình phát triển của Phòng Chính trị luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Học viện Chính trị và Quân đội ta qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ, nhân viên của Phòng luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT đúng định hướng; góp phần quan trọng xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm học 2021-2022, Phòng Chính trị đã tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên chặt chẽ, nghiêm túc. Thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng chặt chẽ, chất lượng (kết quả toàn Học viện có gần 97,2% đạt khá, giỏi).

leftcenterrightdel

Học viện Chính trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG  

Bên cạnh đó, Phòng đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới trong toàn Học viện. Phòng cũng thường xuyên chủ động nắm, giải quyết, định hướng tư tưởng quân nhân; nắm và định hướng dư luận trong Học viện; hướng dẫn các đơn vị tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cho các đối tượng trong Học viện.

Tham mưu tổ chức tốt hoạt động đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nhất là trên không gian mạng có chất lượng, hiệu quả. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Chính trị đã tổ chức 43 buổi thông tin thời sự cho hơn 16.800 lượt cán bộ, học viên... Hoạt động đấu tranh của lực lượng 47 đạt kết quả tốt, trong đó đăng tải 12.356 bài trên blog; trang fanpage “Sáng mãi niềm tin 25.10” đăng 2.025 bài, có hơn 700.000 lượt tương tác, 2,5 triệu lượt tiếp cận; sản xuất và đăng tải 23 video clip đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của trên về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các năm 2022 và 2023, Phòng Chính trị đã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi ở Học viện thành hai cấp, cấp trực thuộc Học viện và cấp Học viện. Với tinh thần chủ động, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia cuộc thi của Phòng Chính trị, trong cuộc thi lần thứ nhất, Học viện có 1 tác phẩm đoạt giải B cấp toàn quân; cuộc thi lần thứ hai năm 2022, có 1.257 bài dự thi trong toàn Học viện và 16 tác phẩm được lựa chọn tham gia dự thi cấp toàn quân; cuộc thi lần thứ ba năm 2023, có 2.236 tác phẩm dự thi và 50 tác phẩm được gửi tham gia cuộc thi cấp toàn quân...

leftcenterrightdel

Học viện Chính trị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023.

Trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, Phòng Chính trị luôn nắm chắc nguyên tắc, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp. Bên cạnh đó, Phòng Chính trị thường xuyên chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong các giai đoạn. Đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý với đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy; tham mưu, đề xuất công tác tuyển chọn nguồn cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Hiện nay, chất lượng cán bộ của Học viện có 72,3% trình độ sau đại học, trong đó 6,95% phó giáo sư...

Trong những năm tới, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện tiếp tục có sự bổ sung, phát triển, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động CTĐ, CTCT. Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị xác định tiếp tục xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, theo những tiêu chuẩn chung, đồng thời phải đạt được những tiêu chuẩn đặc thù của một cơ quan tham mưu xây dựng tổ chức, xây dựng con người của Học viện. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu giữ vững thành tích đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Học viện, xây dựng Đảng bộ Phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại tá CAO VĂN KHUY, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Chính trị